Dyrektorem technicznym w Polskiej Akademii Aikido Stowarzyszenie jest:

Shihan Maciej Strzechowski 7 dan (Szczecin)

Nauczyciele PAA:

Krzysztof Gozdowski Sensei 4 dan (Szczecin)

Marek Tomaszewski Sensei 4 dan (Konin)

Kamil Koszela Sensei 3 dan (Łódź)

 

Osoby posiadające stopień mistrzowski w PAAS:

Janusz Pieklik 3 dan

Maria Nabiałczyk 3 dan

Adam Łosiewicz 2 dan

Barbara Marynka 2 dan

Adrian Stasiak 1 dan

Józef Ławniczak 1 dan 

Michał Skraburski 1 dan 

Bartosz Petrus 1 dan 

Bartosz Wrzesiński 1 dan

Marek Wrzesiński 1 dan

Paulina Frymus 1 dan 

Marek Kaczorowski 1 dan

Marcin Gorgolewski 1 dan