.,
.

.
.

Maciej Strzechowski 6 Dan (ur.03.02.1967) swoją przygodę z AIKIDO rozpoczyna we wrześniu 1984 roku pod okiem Jacka Wysokiego sensei. W grupie tej ćwiczył do czerwca 1992 roku. We wrześniu 1992 roku powstaje Szczecińska Akademia Aikido którą współtworzy z Dariuszem Bieńkowskim sensei. Z grupą tą związany jest do dziś. Jest też współzałożycielem Polskiej Akademii Aikido zrzeszonej w Kokusai Aikido Kenshukai Kobayashi Hirokazu Ha. W lutym 1997 roku zdaje swój pierwszy egzamin przed Andre Cognard'em. Mistrz Cognard egzaminuje i nadaje mu kolejne stopnie mistrzowskie. W październiku 2004 na stażu w Ludwigsburgu otrzymuje nominację na stopień 5 dan. Od 1998 roku prowadzi zajęcia we własnych grupach w Szczecinie. W czerwcu 2015 r. w Rzymie otrzymuje nominację na stopień 6 dan.